Bundesliga 2011 (Bushido Köln):

1. Kampftag: Bushido Köln - Judo in Holle       4:9

2. Kampftag: Berlin - Bushido Köln                  9:4

3. Kampftag: Bushido Köln -

Regionalliga 2011 (JT Rheinland):

1. Kampftag:  JT Rheinland - BG Marburg - HTG Bad Homburg